CHIẾN BINH CHĂM CHỈ - “MỆT NGHỈ” NHẬN QUÀ_ 06/06/2017 16:06:52 PM

Thân chào các chiến binh,

Lo lắng vì trời nắng nhưng vẫn khát khao chiến thắng trên chiến trường Xuất Kích? Sự kiện dành cho các chiến binh chăm chỉ đã ở ngay đây rồi, hãy mau đăng nhập vào Xuất Kích và nhận những món quà chất lượng thôi!

Thời gian: 07/06 – 30/06

Nội dung sự kiện:

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi người chơi đăng nhập game (yêu cầu phát sinh EXP) đạt các mốc thời gian theo qui định sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.                                                                                       
  • Tổng thời gian chơi chỉ tính trong trận đấu, số ngày đăng nhập không cần liên tiếp.           
  • Đối với điều kiện đăng nhập có kèm theo thời gian chơi, người chơi cần thỏa mãn cả 2 điều kiện mới có thể nhận được phần thưởng.

Lưu ý:                                         

  • Phần thưởng sẽ được cộng dồn qua từng mốc điều kiện và sẽ trao trong vòng 3 ngày sau khi kết thúc sự kiện                                                    
  • Thời gian tiếp nhận khiếu nại trong vòng 7 ngày sau khi kết thúc sự kiện                                 

Đăng nhập

Phần thưởng

Thời gian

Hình ảnh

3 ngày

EXP Booster 50%

3 ngày

M590 Matte Black

3 ngày

Xcoin

7 ngày

EXP Booster 50%

7 ngày

 

M4A1 Desert

7 ngày

AWM Eagle Wing

7 ngày

15 ngày

Xcoin

 

15

21 ngày - 1600 phút

M4A1 Star and Stripes

Vĩnh viễn