Trang chủ
NGÀY: 19 - 01 - 2017
0 chiến binh "mắt thần" rona xuất hiện 1
Ưu đãi giảm 50% giá WP
Độc quyền sử dụng PSG-1A1
Tuyệt kĩ "Vũ điệu bóng đêm"
0 7 trang phục hoàn toàn mới 2
Striker Inferno
El Tigre RED Dragon
Hawkeye TimberWolf
Trish Ghost
Big Daddy Gold Castle
Chris Killer Rose
Geoffrey JamaicanRunner
0 RA MẮT TÍNH NĂNG CLAN 3

khởi tạo clan

gia nhập

đoàn kết

nhiệm vụ

vinh quang

0 chính thức thương mại hóa 4
0 chế độ cận chiến 5