đề xuất
M4A1 Desert
Nhân vật sử dụng: Ngọc Trinh, El Tigre, Striker
Giá 250 Xcoin
M4A1 NeonBlue
Nhân vật sử dụng: Striker, El Tigre, Tiffany, Ngọc Trinh
Giá 199 Xcoin
vật phẩm hot
Scorpion EVO3 Pika
Nhân vật sử dụng:
Ana, Phương Trinh, Chris, Igor
Giá 139 Xcoin
12 Vật phẩm
Sắp xếp
Gói Blue Rona
Gói vật phẩm bao gồm: 
Nhân vật Rona và Skin Blue Rona
Giá: 99 Xcoin
Gói Tiffany Rosy Pink
Combo bao gồm:
Nhân vật Tiffany và Skin Rosy Pink
Giá: 129 Xcoin
Gói Chris Rose VIP
Bao gồm:
Chris Rose vĩnh viễn
M1014 Red Viper vĩnh viễn
Mouflon vĩnh viễn
Giá: 299 Xcoin
GSHG7.62 SURFAT
Sở hữu ngay GSHG7.62 SURFAT chỉ với giá 129 Xcoin
Giá: 129 Xcoin
1290 Xcoin
Gói Ana Pinktail
Sở hữu gói Ana Pinktail: Ana Redback vĩnh viễn, Phụ kiện Tóc hồng vĩnh viễn, CBJ-MS Parano vĩnh viễn chỉ với 299 Xcoin
Giá: 299 Xcoin
MK22 SSR HIVE DELTA
Sở hữu ngay MK22 SSR HIVE DELTA chỉ với 129 Xcoin
Giá: 129 Xcoin
Lựu đạn cừu (30 ngày)
Lựu đạn có hình dáng con cừu, khi sử dụng sẽ tạo nên hình ảnh hài hước và có phạm vi sát thương rộng
Giá: 12 Xcoin
Gói 100.000 GP
Giảm 30% khi mua gói 100.000 GP còn 350 Xcoin
Giá: 350 Xcoin
500 Xcoin
Gói 50.000 GP
Giảm 20% khi mua gói 50.000 GP còn 200 Xcoin
Giá: 200 Xcoin
250 Xcoin